29.11.2017

Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама, AI-11/2017 Партија 1. Конзерватива, дечије и орална хирургија Партија 2. Дечије превентивна Партија 3. Анестетик Партија 4. Ро филмови, фиксир и развијач Партија 5. Протетика Партија 6. Зубна техника, акрилатне протезе и ортодонтски апарати Партија 7. Зубна техника – визил Партија 8. Зубна техника – керамика Партија 9. Ортопедија


Измена конурсне документације Измена конурсне документације 2 Појашњење 1 Обавештење о продужењу рока Појашњење 2
Конурсна документација измена Измена и допуна Појашњење
Одлука
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама и то: Партија 4. – Лож уље

Обавештење о закљученом уговору

Одлука
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

Санитетски потрошни материјал партија број 6- Рентген материјал и партија број 7- РТГ филмови за суву комору,JNAI-7/2017.


Обавештење 31.01.2018 Обавештење 30.01.2018
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

Лабораторијски потрошни материјал партија број 2 2-затворени систем за узимање венске крви,JN AI-8/2017.

Одлука Обавештење 01.02.2018
Појашњење 22.12.2017
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

30.10.2017

Текуће одржавање медицинске опреме: Партија бр. 16-сервисирање опреме за стерилизацију, AII-5/2017.


Уговор 19.12.2017.

Одлука
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

30.10.2017

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама: партија број 17-сервисирање аутоклава за третман инфективног отпада AII-5/2017


Одлука Аутоклав

Одлука 17
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

19.10.2017

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, бр. АII-2/2017

Обавештење о закљученом уговору
Одлука
Измена конурсне документације 20.10.2017 Појашњење 20.10.2017
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

13.10.2017

Стоматолошки потрошни материјал партија број 4 AI-11/2017


Обавештење стоматологија
Одлука о додели уговора бр. 4
Измена конурсне документације 19.10.2017 Појашњење 19.10.2017
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

03.10.2017

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама AII-5/2017

Лаб партија 1 06.11.2017 Лаб партија 2 06.11.2017
Лаб партија 3 29.10.2017 Лаб партија 7 29.10.2017
Лаб партија 4 29.10.2017 Лаб партија 6 29.10.2017
Одлука с1 Одлука с2 Одлука с3 Одлука с4 Одлука с5а Одлука с6 Одлука с7
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

21.08.2017

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама,за партију број 4-ЕКГ-12 канални 2 ком

Обавештење о уговору 4

14.09.2017

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликован по партијама АI-7/2017:

партија 1 – Фармацеутске хемикалије - партија 2 – Средства за дезинфекцију рана - партија 3 – Системи за инфузију и игле - партија 4 – Шприцеви - партија 5 – ЕКГ траке - партија 8 – РТГ филмови за дигитални читач - партија 9 – Кесе за стерилизацију - партија 10 – Контрола стерилизације - партија 12 – Завојни материјал - партија 13 – Фластери - партија 14 – Медицински заштитни материјал - партија 15 – Остали заштитни материјал - партија 16 – Раствори и средства за дезинфекцију


Обавештење о закљученом уговору 12

Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 3 Обавештење о закљученом уговору 8 Обавештење о закљученом уговору 10 Обавештење о закљученом уговору 13 Обавештење о закљученом уговору 14 Обавештење о закљученом уговору 15

Обавештење о закљученом уговору Odluka 4
Odluka 1 Odluka 2 Odluka 3 Odluka 4 Odluka 5 Odluka 8 Odluka 9 Odluka 10 Odluka 12 Odluka 13 Odluka 14 Odluka 15 Odluka 16
Појашњење 12.10.2017
Појашњење 1 10.10.2017 Појашњење 2 10.10.2017
Појашњење 02.10.2017
Појашњење
Појашњење
Конкурсна Позив

21.08.2017

09.08.2017

Медицинска опрема обликована по партијама, партија број 9-ЕКГ холтер

Обавештење 03.10.2017
Odluka 20.09.2017
Позив за подношење понуда Конкурсна документација

07.08.2017

21.07.2017

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА, ЈН: АI-13/2017


17.08.2017

Одлука о додели уговора

07.08.2017

Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда Конкурсна документација

09.06.2017

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама АI-3/2017:

Партија 1. – Evro premijum BMB - 95

Партија 2. – TNG boca 10KG

Партија 3. – Evro dizel


19.07.2017

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3

22.06.2017

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3
Позив Конкурсна

03.06.2017

Компјутерске услуге-одржавање медицинских и немедицинских програма обликована по партијама АII-4/2017:

Обавештење о закњученом уговору партија 1 Обавештење о закњученом уговору партија 2

25.05.2017

12.05.201712.05.2017

Лабораторијски потрошни материјал обликован по партијама AI-8/2017:

Одлука о додели уговора 24.07.2017

Одлука 5

Одлука о додели уговора 17.07.2017

Одлука 11

Одлука о додели уговора 13.07.2017

Одлука 1 Одлука 7

Одлука о додели уговора 10.07.2017

Одлука 3

Одлука о додели уговора 07.07.2017

Одлука 4 Одлука 9 Одлука 10

Одлука о додели уговора 20.06.2017

Одлука 1 Одлука 3 Одлука 4 Одлука 5 Одлука 7 Одлука 9 Одлука 10 Одлука 11 Појашњење 07.06.2017 Обавештење о закљученом уговору партија 6 Обавештење о закљученом уговору партија 8 Појашњење Конкурсна
Позив


12.05.2017

Компијутерске услуге- одржавање „Heliant Health“ ,партија број 1 и партија број 2 одржавање „Heliant Moneo“:

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2
Конкурсна
Позив


10.05.2017

Компијутерске услуге- одржавање медицинских и немедицинских програма,партија број 3 - одржавање постојећег програма за обрачун зарада и осталих личних примања:

Одлука о додели уговора 22.05.2017 Конкурсна
Позив


28.04.2017.

Осигурање имовине лица обликован по партијама, AII-3/2017

15.05.2017

Одлука о закљученом уговору партија 1 Одлука о закљученом уговору партија 2
Одлука 1
Одлука 2


20.04.2017.

Медицинска опрема обликована по партијама за партију број 1, систем за дигитализацију аналигног RTG апарата AI-2/2017

Обавештење о закњученом уговору 18.05.2017
Одлука 26.04.2017
Појашњење дигитализација


19.04.2017.05.04.2017.27.03.2017

Набавка медицинске и друге опреме обликоване по партијама JN AI-1, партија број 1-Ултразвучни колор доплер са три сонде

Обавештење 10.04.2017 Одлука о додели уговора


21.03.2017

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама за партију број 15

Обавештење 24.04.2017
Одлука 03.04.2017 Конкурсна документација Позив за подношење понуда


17.03.2017

Санитетски потрошни материјал - партија број 11-RTG филмови за потребе медицинског штампача DV 5700 AI-7/2017

Одлука о закљученом уговору партија 11 17.05.2017
Одлука 25.04.2017
Конкурсна документација Позив за подношење понуда


16.03.2017Јавне набавке 14.03.2017Јавне набавке 27.02.2017

Јавне набавке 14.02.2017

Јавна набавка мале вредности AI 15/2017

-Набавка компијутерске опреме обликована по партијама, за партију број 1 :

Обавештење о закљученом уговору Конкурсан 2017 уговор Потив за опрему Odluka 27.2.2017