Koнtakt:

Седиште : Београд, ул. Олге Јовановић бр. 11 Звездара

Директор: Прим. др Драгана Трифуновић-Балановић

Телефон: 011 3041 400
Факс: 011 2832 337
Имаил: office@dzzvezdara.rs

Радно време :

Радним данима:

пре подне: од 07:00 до 13:00 часова
после подне: од 13:30 до 20:00 часова


Пауза:

пре подне: од 0900 до 0930 часова
после подне: од 1600 до 1630 часова


Суботом и недељом:

од 08:00 до 13:00 часова и од 13:00 до 18:00 часова