Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Начелник службе : Др Љиљана Глигоријевић, спец. дечије превентивне стоматологије

Главна сестра службе : Нада Мијаиловић, стоматолошка сестра
Tелефон за заказивање: 011 3041 400
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова

Служба за стоматолошу здравствену заштиту - Огранак Миријево

Tелефон за заказивање: 011 3041 400
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Опис:

Почеци стоматолошке здравствене заштите на Звездари сежу у 1954. када се на другом спрату В Дома народног здравља налазила скромно урађена зубна служба, која је потом 1971. године усељен а у добро архитектонски и функционално пројектован простор новоизграђеног Дома здравља. Данас је то модерна служба која је у стању да својим просторним и функционалним капацитетима, као и новом, савременом опремом и материјалима задовољи потребе различитих популационих и специфичних група корисника. Лоцирана је на два пункта: у седишту Дома здравља Звездара, у Олге Јовановић 11 и у огранку Миријево у Матице Српске 45а.

У Служби ради тимод од укупно 80 запослених, од чега: 27 стоматолога (8 доктора стоматологије, 8 специјалиста дечије и превентивне стоматологије, 4 специјалисте ортопедије вилица, 3 специјалисте протетике, 2 орална хирурга, 1 специјалиста парадонтологије, 1 специјалиста за болести зуба са ендодонцијом), 52 стоматолошке сестре и 1 административни радник.


Целокупна превентивна и дијагностичко-терапијска делатност стоматолошке службе одвија се у оквиру одељења и одсека:

- Одељење за дечију и превентивну стоматологију
- Одељење ортопедије вилица
- Одељење опште стоматологије
- Одељење стоматолошке протетике
- Одсек оралне хирургије
- Одсек пародонтологије
- Одсек болести зуба са ендодонцијом
- Одсек радиолошке дијагностике
Програмом превентивне стоматолошке здравствене заштите, у форми стоматолошких систематских и контролних прегледа и здравствено васпитних услуга, чије комплетне трошкове, осим процедура у случају лечења компликација каријеса и повреда уста и зуба, према усвојеној стратегији Министарства здравља РС, сноси Републички фонд здравственог осигурања, обухваћене су следеће популационе и специфичне групе становништва:

- Одојчад 2 месеца до 1 године
- Труднице II и III триместру
- Мала деца од 2 до 4 године
- Деца пред упис у школу
- Деца школског узраста до 18 година

У стоматолошкој дијагностици и терапији пружају се:

- Превентивни, циљани и специјалистички прегледи стоматолога
- Терапија зуба - уклањање наслага, заливање фисура, апликација лека, лечење каријеса
- Ортодонтска терапија - израда и анализа студијског модела, покретни ортодонтски апарати
- Реадаптација и репаратура ортодонтског апарата
- Терапија пародонцијума - уклањање каменца, обрада пародонталног џепа
- Хируршка терапија - вађење зуба, уклањање циста, ресекција зуба
- Протетска терапија - израда парцијалних протеза, репаратуре
- Разне ургентне стоматолошке услуге и друго