Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

TEST KOLONA

НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД РАДА
У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНОЈ СЛУЖБИ
22.03. - 26.03.2021. ГОДИНЕ

22.03.2022

ПРЕ ПОДНЕ
др Ненад Ненадић

ПОСЛЕ ПОДНЕ
др Иванка Дамњановић
др Ирина Јелисавац

ОДСУТНИ
др Светлана М. Куловић

др Тијана Михајлов

23.03.2022

ПРЕ ПОДНЕ
др Ненад Ненадић

ПОСЛЕ ПОДНЕ
др Иванка Дамњановић
др Ирина Јелисавац

ОДСУТНИ
др Светлана М. Куловић

др Тијана Михајлов

24.03.2022

ПРЕ ПОДНЕ
др Ненад Ненадић

ПОСЛЕ ПОДНЕ
др Иванка Дамњановић
др Ирина Јелисавац

ОДСУТНИ
др Светлана М. Куловић

др Тијана Михајлов

24.03.2022

ПРЕ ПОДНЕ
др Ненад Ненадић

ПОСЛЕ ПОДНЕ
др Иванка Дамњановић
др Ирина Јелисавац

ОДСУТНИ
др Светлана М. Куловић

др Тијана Михајлов

25.03.2022

ПРЕ ПОДНЕ
др Ненад Ненадић

ПОСЛЕ ПОДНЕ
др Иванка Дамњановић
др Ирина Јелисавац

ОДСУТНИ
др Светлана М. Куловић

др Тијана Михајлов