Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Амбуланта Коњарник

Амбуланта Коњарник

Custom icon

Адреса

ул. Устаничка 194, Београд

Custom icon

Телефон

011 2899-881

Custom icon

Мобилни телефон

069 8231-480

Custom icon

Радно време

Радно време: 7-20 часова радним даном у две смене.

у амбуланти Коњарник

Амбуланте

Амбуланта Далматинска

Београд, ул. Далматинска 104
Телефон: 011 2401-660, 069 8231-471
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Велики мокри луг

Београд, ул. Николе Груловића 18
Телефон: 011 3460-290, 069 8231-451
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Мали мокри луг

Београд, ул. Босанска 29
Телефон: 011 3460-290, 069 8231-451
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Северни булевар

Београд, ул. Вељка Дугошевића 44
Телефон: 011 2416-866, 069 8231-456,
069 8231-511, 069 8231-516
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Старо Миријево

Београд, ул. Витезова Карађорђеве звезде 22
Телефон: 011 3429-824, 069 8231-483
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Огранак Миријево

Београд, ул. Матице Српске 45а
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Наша мрежа здравља

Дом здравља Звездара чини мрежа од 8 објеката. Мрежа амбуланти на територији општине Зведара омогућава грађанима корисницима да имају приступачнију медицинску услугу, олакшавајући им да могу адекватну помоћ добити на локацијама близу места где станују.
Ми је зовемо НАША МРЕЖА ЗДРАВЉА.