Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Амбуланта Старо Миријево

Амбуланта Старо Миријево

Custom icon

Адреса

ул. Витезова Карађорђеве звезде 22, Београд

Custom icon

Телефон

011 3429-824

Custom icon

Мобилни телефон

069 8231-483

Custom icon

Радно време

Радно време: 7-15 часова радним даном.

у амбуланти Старо Миријево

Амбуланте

Амбуланта Далматинска

Београд, ул. Далматинска 104
Телефон: 011 2401-660, 069 8231-471
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Велики мокри луг

Београд, ул. Николе Груловића 18
Телефон: 011 3460-290, 069 8231-451
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Мали мокри луг

Београд, ул. Николе Груловића 18
Телефон: 011 3460-290, 069 8231-451
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Северни булевар

Београд, ул. Вељка Дугошевића 44
Телефон: 011 2416-866, 069 8231-456,
069 8231-511, 069 8231-516
Радно време: од 7 до 17 часова радним даном и викендом.

Амбуланта Старо Миријево

Београд, ул. Витезова Карађорђеве звезде 22
Телефон: 011 3429-824, 069 8231-483
Радно време: од 7 до 15 часова радним даном.

Огранак Миријево

Београд, ул. Матице Српске 45а
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Наша мрежа здравља

Дом здравља Звездара чини мрежа од 8 објеката. Мрежа амбуланти на територији општине Зведара омогућава грађанима корисницима да имају приступачнију медицинску услугу, олакшавајући им да могу адекватну помоћ добити на локацијама близу места где станују.
Ми је зовемо НАША МРЕЖА ЗДРАВЉА.