СМС порука за продужетак хроничне терапије

Продужетак хроничне терапије

Лекови

Претрага листе лекова

МКБ-10

Класификација болести

Водич

Клиничке праксе

Закони

Републике Србије

Осигурање од лекарске грешке

Отворите документ кликом на иконицу

Од гојазност у Чиготи лечено 839 деце.

Погледајте цео чланак кликом на линк испод.
Изабрани лекар

Одрасло становништво има изабраног лекара доктора медицине, односно доктора медицине за област опште медицине, односно специјалисту медицине рада, као и изабраног лекара доктора стоматологије.

Пронађи слободан термин

Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србије ИЗИС представља централни електронски систем, у коме се чувају и обрађују сви медицински и здравствени подаци пацијената.

Календар здравља

Календар здравља треба да подсети да осим здравља постоји болест и да за разлику од здравља, болест има много имена. Властити избор дана које ћемо обележити омогућује нам да дефинишемо здравље у ширем контексту од пуког изостајања болести.

Обука за пружање прве помоћи

Са задовољством Вас обавештавамо да је решењем Министарства здравља Републике Србије утврђено да Дом здравља Звездара испуњава све прописане услове за обављање обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита.

Скрининг програми

Скрининг програми за превенцију рака у Србији су организоване активности, које једноставним тестовима у здравственим установама идентификују рак пре него што се болест развије у циљу спречавања болести, инвалидитета и преране смрти грађана.

Медицински отпад

Медицински отпад је отпад који настаје приликом пружања здравствених услуга људима ради превенције, дијагностике и лечења. Медицински отпад се састоји од неопасног и опасног отпада. То је хетерогена мешавина отпада, при чему 10-25% чини опасан медицински отпад.

Лекарска уверења

Лекарска уверења у циљу запошљавања, за возаче, судских потреба, решавања стамбеног питања, смештаја у дом за стара лица, старатељства, хранитељства и у друге сврхе.

Дужности пацијента

Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља.У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању.Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника.

Права пацијента

Пацијент-корисник здравствене заштите у Дому здравља Звездара, уколико сматрада су му ускраћена или повређена права утврђена прописима здравствене заштите може да се обрати саветнику пацијената.

Позив за превентивне прегледе

Служба за Здравствену заштиту одраслог станивништва Дома здравља Звездара позива грађане да дођу на бесплатан превентивни преглед.

Најновије информације