Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Right Sidebar

Home  /  Blog  /  Right Sidebar

Глобални извештај о дрогама UNODC сваке године објављује Глобални извештај о дрогама Извештај даје тренутни преглед глобалног тржишта (однос понуде и потражње): опијата, кокаина, канабиса, стимуланаса типа амфетамина и тзв. нових психоактивних супстанци (NPS) Кроз преглед података из истраживања, наглашава се које су здравствене и шире друштвене последице коришћења дрога Дају се препоруке за деловање и позив на акцију За више информација погледајте презентацију на линку

Дуван међу децом: 37 милиона младих старости 13–15 година користи неки облик дувана 4 милиона деце овог узраста у европском региону СЗО користи дуван 11,5% дечака 10,1% девојчица За више информација погледајте презентацију на линку

–Рак представља заједнички назив за читав низ обољења за које је заједничко следеће: у одређеном делу тела, ћелије отпочињу неконтролисани раст и деобу –ове ћелије се могу проширити и разорити околна ткива, као и удаљене органе За више информација погледајте презентацију на линку

Светска здравствена организација (СЗО) процењује да се у свету годишње постави око 400.000 дијагноза малигних болести код деце узраста 0-19 година Најчешће врсте малигних болести у дечјем узрасту биле су: леукемије тумори мозга лимфоми неуробластом Вилмсов тумор За више информација погледајте презентацију на линку

Светски дан борбе против рака обележава се 4. фебруара, уз подршку бројних актера, а у склопу одабраних тематских кампања. У 2024. години, тематски оквир који је опредељен још пре неколико година, добија свој завршетак – трогодишња кампања „Close the Care Gap“ биће окончана под слоганом „Together, we challenge those in power“, а са циљем увећања свести доносилаца одлука о питањима превенције, лечења и неге у сфери малигних болести