Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Контакт

Home  /  Контакт

Дом здравља Звездара, ул. Олге Јовановић бр. 11 Звездара, Београд
Телефон: 011 3041 400, Факс: 011 2832 337
E-mail: office@dzzvezdara.rs

Амбуланта Коњарник

Београд, ул. Устаничка 194
Телефон: 011 2899-881, 069 8231-480
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Измењено радно време: 7-15 часова радним даном.

Амбуланта Северни булевар

Београд, ул. Вељка Дугошевића 44
Телефон: 011 2416-866, 069 8231-456,
069 8231-511, 069 8231-516
Радно време: од 7 до 17 часова радним даном и викендом.

Амбуланта Мали мокри луг

Београд, ул. Николе Груловића 18
Телефон: 011 3460-290, 069 8231-451
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Велики мокри луг

Београд, ул. Николе Груловића 18
Телефон: 011 3460-290, 069 8231-451
Радно време: 7-20 часова радним даном.

Амбуланта Старо Миријево

Београд, ул. Витезова Карађорђеве звезде 22
Телефон: 011 3429-824, 069 8231-483
Радно време: од 7 до 15 часова радним даном.

Огранак Миријево

Београд, ул. Матице Српске 45а
Радно време: 7-20 часова радним даном.