Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд

Служба за здравствену заштиту жена

Начелник службе : Др Весна Филиповић спец. гинекологије и акушерства

Одговорна бабица : Марија Макрагић

Телефон за информације(шалтер): 3041 422

Tелефон за заказивање: 3041 405 од 7:30 до 9:30 и 13:30 до 15:30

Радно време:Радним даном 7-13:30 часова и 13:30 до 20 часова — 12:45-13:30 часова и 19:30 do 20:00 цитологија

Пауза:9:30-10:00 и 15:30 до 16:00 часова

Дежурство: Суботом од 8 до 18 часова

Адреса: Олге Јовановић 11

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља Не ради

Служба за здравствену заштиту жена – Огранак Миријево:

Одговорна бабица : Бранка Станојковић

Телефон за информације(шалтер): 3402 750

Телефон за заказивање: Огранак Миријево 3402 705 од 7:30 до 9:30 и 13:30 до 15:30

Радно време: Радним даном 7-13:30 часова и 13:30 до 20 часова

Пауза: 9:30-10:00 и 15:30 до 16:00 часова

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља Не ради

Гинеколошка служба

Гинеколошка служба од свог оснивања 1954.године и рада у скученим просторијама Дома народног здравља развила се у модерно опремљену службу која данас своју делатност остварује на 2 адресе:
Олге Јовановић 11 у седишту Дома и Матице Српске 45а у огранку Ново Миријево.

Здравствену заштиту за око 60.000 жена на Звездари обезбеђује тим састављен од 10 специјалиста гинекологије и акушерства и 22 акушерске сестре (1 са вишом и 19 са средњом стручном спремом).
Делатност службе одвија се кроз превентиву, дијагностику и терапију свих обољења гениталних органа жена, као и путем континуираног здравствено-васпитног рада.

Превентивна делатност обухвата превентивне гинеколошке прегледе:

Циљане прегледе ради раног откривања рака грлића материце

Циљане прегледе ради раног откивања рака дојке

Превентивне прегледе ради планирања породице

Превентивне прегледе трудница и породиља

Психофизичку припрему трудница за порођај

У дијагностици и терапији женама су на располагању:

Први и понoвни гинеколошки прегледи ради лечења

Ултразвучни прегледи трудница и осталих жена

Ултразвучни прегледи органа (дојке)

Дијагностичко испитивање обољења репродуктивних органа жена

Ексфолијативна цитологија ткива репродуктивних органа жена

Друге дијагностичко-терапијске гинеколошке услуге

Програм психофизичке припрема трудница за порођај

Као значајна подршка заштити здравља трудница спроводи се Програм психофизичке припрема трудница за порођај у којем 2 едукативне бабице већ више од 15 година успешно примењују специфичан метод рада – комбинацију учења о природном породјају и вежби прилагођених гестацијској старости, успостављању правилног емоционалног односа према трудноћи, успешном чину порођаја, припреми за дојење и формирању здравог односа између мајке и детета.

Поливалентна патронажна служба:

 

Ова служба која је за потребе пружања превентивних услуга на терену формирана далеке 1965.године огранизационо припада Служби за здравствену заштиту жена и лоцирана је на 2 пункту: у седишту установе и огранку у Новом Миријеву.
Запослени кадар чини тим од 21 патронажне сестре (19 са вишом и 2 са средњом стручном спремом) који својим радом обухвата породицу као целину и локалну заједницу. Целокупна превнетивна делатност се обавља кроз индивидуалне посете породици и здравствено-васпитни рад следећим највулнерабилнијим популационим групама: трудницама, бабињарама, новорођенчади, одојчади, малој деци, као и путем налога изабраног лекара одраслом становништву и старијим од 65 година.

Custom icon

У условима потребе повећаног обухвата трудних жена припремом за порођај и дојење у оквиру патронажне службе имплементиран је превентивни програм ’’Школа за труднице и родитељство’’ и радионица ’’Све што сте хтели да знате о дохрани ваше деце од 6 месеци’’, где се будући родитељи и остали чланови породице упознају са значајем и предностима дојења и правилне исхране одојчади и мале деце, као и основним препорукама о хигијени, нези и развоју деце.