Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

26.06.2023 почиње са радом Амбуланта Велики Мокри Луг

26.06.2023 почиње са радом Амбуланта Велики Мокри Луг

26.06.2023 почиње са радом Амбуланта Велики Мокри Луг

Амбуланта је привремено била затворена два месеца због адаптације и санације која је била неопходна да се уради….
Радно време амбуланте од 07 до 20 часова