Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд

Дежурне службе викендом и празником

Дом здравља Звездара

Седиште:
Олге Јовановић бр. 11

a

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана
Телефон: 011 3041 456
Служба за здрaвствену заштиту деце и школске деце
Телефон: 011 3041 474
Служба кућног лечења
Телефон: 011 3041 456

a

Суботом, Недељом и државним празником

Дежурство:

Субота 8.00-18.00
Недеља 8.00-18.00

Дом здравља Звездара – Огранак Миријево

Седиште:
Матице Српске 45a

a

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана
Телефон: 011 3402 718
Служба за здрaвствену заштиту деце и школске деце
Телефон: 011 3402 722

a

Суботом, Недељом и државним празником

Дежурство:

Субота 8.00-18.00
Недеља 8.00-18.00