Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Служба медицине рада

Служба медицине рада

Начелник службе: др Милосава Грубачић, специјалиста медицине рада

Главна сестра службе: Драгана Милановић, ВМС

Контакт телефон: 011 3041 569

Радно време од 7 до 15 часова.

Пријем лица заинтересованих за издавање лекарског уверења је радним данима од 7 до 12 часова.

За издавање уверења где је неопходна анализа крви, пријем заинтересованих лица је од 7 до 8:15 часова.

ПРИПРЕМА ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПОДРАЗУМЕВА:

 • Дан уочи прегледа, последњи оброк треба да буде лак, без масноћа и да се узме најкасније до 18 часова.
 • На преглед доћи без доручка, пића и кафе. По могућству не пушити.
 • Обавезно понети важећу личну исправу (личну карту, пасош или возачку дозволу).
 • Обавезно понети све медицинске налазе уколико сте у последњих годину дана испитивани и лечени.
 • Упут за претходни или периодични преглед, или допис, ако Вас упућује послодавац.
 • Уколико имате решење инвалидске комисије треба и њега понети.

Прегледе обавља стручни тим лекара специјалиста медицине рада, неуропсихијатара, интерниста, офталмолога, ОРЛ специјалиста, радиолога и стручних сарадника – психолога.

ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА

 • претходни прегледи
 • периодични прегледи
 • оцена радне способности
 • прегледи возача (аматера и професионалаца)
 • прегледи за упис у средње и више школе и факултете
 • професионална оријентација
 • систематски прегледи радника
 • циљани систематски прегледи вида и очног лекара
 • процена ризика и анализа радних места
 • вештачење за решавање стамбеног питања

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА

 • за тежак физички рад
 • за рад на висини
 • за чуваре са оружјем
 • за ватрогасце
 • за обезбеђење
 • за суд
 • за рад у иностранству
 • за смештај у установе
 • за старатељство и хранитељство
 • за руковање грађевинским машинама
 • за таксисте
 • за возаче I категорије (аматере)
 • за возаче II категорије (професионалце)
 • за управљање моторним чамцем

Ова Служба у оквиру својих послова врши прегледе учесника у поморском и речном саобраћају (издавање сертификата за добијање поморских књижица за рад).

Решење за бродаре

Решење за поморце

Услуге се обављају према ценовнику усвојеном од стране Управног одбора у области медицине рада.

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА

ПРВА ПОМОЋ

Сектор медицине рада врши обуку запослених из Прве помоћи код кризних стања болести и повреда. То се одрађује у складу са Законом о безбедности и здравље на раду, уз поштовање основних начела и доктрине у обуци запослених са планом и програмом за практично стицање знања из Прве помоћи. Обука се спроводи у дводневном, а по потреби и у једнодневном термину. Након теоретског предавања, одрађивања практичног дела, врши се тестирање полазника обуке. После положеног теста добија се уверење да је успешно је завршио – ла обуку и ОСПОСОБЉЕН – а за пружање прве помоћи, спасавања евакуације у случају опасности сходно члану 15 тачка 9, Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005).