Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Начелник службе : Др Милијана Павловић-Радовановић, спец.физикалне медицине и рехабилитације

Главни физиотерапеут: Ђурђа Антуновић, виши физиотерапеут

Tелефон ДЗ Звездара: 011 3041 445

Tелефон Огранак Миријево: 011 3402 760

Радно време: 7-20 часова радним даном.

Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова у централној згради Олге Јовановић број 11.

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља Не ради

Физикална медицина и рехабилитацију

Све учесталија појава постуралних поремећаја у деце уз нарастујућу патологију дегенеративних болести локомоторног апарата условила је потребу оснивања одељења физикалне медицине и рехабилитације, чије су терапијске услуге од самог почетка 1971.године пружане у наменски пројектованим просторијама сутерена нове зграде Дома здравља, а осамдесетих је већ увелико била развијена и превентивна делатност са корективним групним вежбама деце у вртићима на територији општине Звездара.

У садашњим условима служба опремљена најсавременијим апаратима и справама своју делатност остварује на 2 адресе: у седишту установе у Олге Јовановић 11 и огранку у Матице Српске 45а у насељу Ново Миријево.

Све планиране прегледе и услуге из области физикалне медицине и рехабилитације обезбеђује стручни тим од укупно 30 запослених здравствених радника: 5 лекара специјалиста физијатра, 21 виши визиотерапеут, 2 физиотерапеута са средњом стручном спремом и 2 масера.

Комплетна делатност службе обухвата како превентивне, тако и прегледе лекара у смислу дијагностике и терапије, као и сет различитих терапијских услуга физиотерапеута.

Активности лекара су  усмерене на:

Превентивне прегледе у оквиру систематских прегледа

Прве физијатријске прегледе пацијената

Поновне специјалистичко-консултативне прегледе

У области терапије могу се остварити следеће услуге:

Електротерапија

Парафинотерапија

Криотерапија

Кинезитерапија болести

Фототерапија

Механо- и ултразвучна терапија

Ласеротерапија

Медикација