Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Јавне набавке

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН: 404-1-110/20-46

Oбавештење о закљученом уговору 4255-1 Oбавештење о закљученом уговору 4256-1 Oбавештење о закљученом уговору 4258-1 Oбавештење о закљученом уговору 4259-1 Oбавештење о закљученом уговору 4290-1 Oбавештење о закљученом уговору 4294-1

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН: 404-1-110/20-20

Oбавештење о закљученом уговору 104-1 Oбавештење о закљученом уговору 3815-1 Oбавештење о закљученом уговору 4071-1

ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, ЈН бр. 404-1-110/20-20

1. Обавештење о закљученом уговору 3816/1 1. Обавештење о закљученом уговору 1031/1

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-57

Oбавештење о закљученом уговору

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН: 404-1-110/19-28

Oбавештење о закљученом уговору 3484/1 Oбавештење о закљученом уговору 3486/1 Oбавештење о закљученом уговору 3487/1 Oбавештење о закљученом уговору 3658-1 Oбавештење о закљученом уговору 3729/1

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН бр. 404-1-110/20-2

Oбавештење о закљученом уговору 3485/1 Oбавештење о закљученом уговору 3488/1 Oбавештење о закљученом уговору 4300-1 Oбавештење о закљученом уговору 4305-1 Oбавештење о закљученом уговору 4306-1

Лекови са листе лекова за осигурана лица фонда, ЈН бр. 404-1-110/20-2

Обавештење о закљученом уговору 2256/1 Обавештење о закљученом уговору 2361/1 Обавештење о закљученом уговору 2764/1 Обавештење о закљученом уговору 2765/1

17.07.2020 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ обликован по партијама, ЈН ред. бр. AI-9

Партија број 1 – папирна галантерија

Партија број 2 – остали материјал за одржавање хигијене

1. Позив за подношење понуда 2. Конкурсна документација Позив за подношење понуда Конкурсна документација 27.07.2020 Појашњење Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о додели уговора партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

17.07.2020 ŠTAMPANI MATERIJAL, AI-3/2020

Позив Конкурсна штампани материјал Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама и то:

Партија 1. – Evro premijum BMB - 95

Партија 2. – TNG boca 10KG

Партија 3. – Evro dizel

Позив гориво 2020 Конкурсна гориво 2020 Одлука бензин Одлука еуро дизел Одлука ТНГ гас Обавештење о закљученом уговору Бензин Обавештење о закљученом уговору Дизел

18.05.2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, за партије 1,3,4,5,7,8 и 11

Позив за понуде ЛАБ 2020 мај Конкурсна ЛАБ 2020 мај 05.06.2020 Измена конкурсне за лаб партија 5 Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о додели уговора партија 3 Одлука о додели уговора партија 4 Одлука о додели уговора партија 5 Одлука о додели уговора партија 7 Одлука о додели уговора партија 8 Одлука о додели уговора партија 11 Обавештење о закљученом уговор 3 Обавештење о закљученом уговор 5 Обавештење о закљученом уговор 8 Обавештење о закљученом уговор 11 Обавештење о закљученом уговор 7

Лекови са листе Б и Д за 2019. годину JN: 404-1-110/19-28

Обавештење о закљученом уговору 1251 Обавештење о закљученом уговору 1252 Обавештење о закљученом уговору 1254 Обавештење о закљученом уговору 1255 Обавештење о закљученом уговору 1256 Обавештење о закљученом уговору 510 Обавештење о закљученом уговору 1314 Обавештење о закљученом уговору 1315 Обавештење о закљученом уговору 1639 Обавештење о закљученом уговору 2442/1 Обавештење о закљученом уговору 2443/1 Обавештење о закљученом уговору 2444/1 Обавештење о закљученом уговору 2767/1 Обавештење о закљученом уговору 2768/1 Обавештење о закљученом уговору 2766/1

Цитостатици са листе Б и листе Д лекова за 2019. годину, JN: 404-1-110/19-15

Обавештење о закљученом уговору 1251 Обавештење о закљученом уговору 1779

Лекови са листе А и А1 за 2020. годину JN: 404-1-110/19-84

Обавештење о закљученом уговору 1414 Обавештење о закљученом уговору 1415 Обавештење о закљученом уговору 1416 Обавештење о закљученом уговору 1417 Обавештење о закљученом уговору 2106 Обавештење о закљученом уговору 2758/1 Обавештење о закљученом уговору 2763/1

Tекуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама JN AII-4/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Појашњење сервисирање Одлука сервис 8 Одлука сервис 9 Одлука сервис 10 Одлука сервис 11 Одлука сервис 12 Одлука сервис 13 Одлука сервисирање 14 Одлука сервисирање 15 Одлука сервис 17 Одлука сервис 20 Одлука сервис 21 Сервисирање партија 9 - 13.05.2020 Сервисирање партија 12 - 13.05.2020 Сервисирање партија 10 Сервисирање партија 14 Сервисирање партија 11 Сервисирање партија 17

ЈН Осигурање имовине и лица обликована по партијама JN AII-2/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Осигурање партија 1 Осигурање партија 2

Технички потрошни материјал за одржавање зграде и опреме обликован по партијама JN AI-11/2020

Измена и допуна Измена Продужење рока Појашњење Појашњење Појашњење Појашњење Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука браварски Одлука грађевински Одлука електро Одлука столарски Одлука водоводни Технички парт 2 - 18.05.2020 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија 5

23.03.2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 10, ЈН број АИ-5/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука 10-2020 реагенси и пратећа опрема за аутоматски коагулометар - 15.05.2020

11.03.2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 9, JN број AI-5/2020

Позив за подношење понуда ЛАБ 2020-9 Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

ЛЕКОВИ - ампулирана терапија обликована по партијама - лекови са листе "Д", ЈН ред. бр. АI-7/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 3

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ - одржавање медицинских и немедицинских програма обликована по партијама, јавна набавка AII-3/2020 Датум 09.03.2020

Позив за Хелиант Монео 2020 Конкурсна Хелиант Монео 2020 Одлука Хелиант 1 Одлука Хелиант 2 Обавестење Хелиант 2

Канцеларијски материјал обликован по партијама - AI-2\2020

Позив за канцеларијски материјал 2020 Конкурсна - канцеларијски материјал 2020 Одлука канцеларијски материјал парија 1 Одлука канцеларијски материјал парија 2 Kанцеларијски 1 Kанцеларијски 2

Лабораторијски потрошни материјал – партија број 2 затворени систем за узимање венске крви, ЈН ред. бр. AI-6/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора уговор лаб 2020

Набавка апарата за кераторефрактометрију, ЈН ред. бр. AI-2/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама ЈН број AI-2/2019

Партија 4. – Лож уље

Позив за подносење понуда - лож уље Конкурсна документација - лож уље

TЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликовано по партијама, ЈН ред. бр. АII-4

Партија број 16 - сервисирање опреме за стерилизацију (парни стерилизатор);

Партија број 17 - сервисирање аутоклава за третман инфективног отпада

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора партија 16 сервисирање Одлука о обустави партија 17 сервисирање Обавештење о обустави поступка – партија 17 Обавештење о закљученом уговору – партија 16

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Партија број 10 – медицински заштитни материјал; Партија број 11 – остали заштитни материјал 1. Позив за подношење понуда 2. Конкурсна документација Одлука о додели уговора – партија 10 Одлука о додели уговора – партија 11 Обавестење о закљученом уговору - партија 10 Обавештење о закљученом уговору – партија 11

Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама, JN AI-9/2019

Партија 1. Конзерватива, дечије и орална хирургија

Партија 2 Глас-јономер цемент

Партија 3. Дечје превентивна

Партија 4. Флуорогал раствор

Партија 5. Анестетик

Партија 6. Дентални филмови, фиксир и развијач

Партија 7. Протетика, зубна техника, акрилатне протезе и ортодонтски апарати

Партија 8. Ортодонтски апарати

Партија 9. Зубна техника-визил

Партија 10. Зубна техника-керамика

Партија 11. Ортопедија

Партија 12. Денталне матрице

Партија 13. Подлоге и пасте

Појашњење 4 Измена и допуна конкурсне документације 3 Појашњење 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење JN AI-9 Позив за подношење понуда Конkурсна стоматологија 2019 Питање за појашњење конкурсне документације Измена и допуна конкурсне документације Одлука 1 Одлука 2 Одлука 3 Одлука 4 Одлука 5 Одлука 6 Одлука 7 Одлука 8 Одлука 9 Одлука 10 Одлука 11 Одлука 12 Одлука 13 Одлука о обустави поступка Обавестење о обустави поступка - партија 4 Oбавештење о закљчуеном уговору – партија 13 Oбавештење о закљученом уговору – партија 11 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 5 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 6 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 7 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 8 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 9 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 12

Tекуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликовано по партијама, ЈН ред. бр. АII-4/2019

Партија број 18 - сервисирање стоматолошких столица "KAVO", Партија број 19 - сервисирање осталих стоматолошких столица Позив за подношење понуда Конkурсна документација Oдлука о додели уговора – партија 18 Одлука о додели уговора – партија 19 Обавештење о закљученом уговору – партија 18 Обавештење о закљученом уговору – партија 19

Услуге мобилне телефоније, ЈН ред. бр. AII-1/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Tекуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама ЈН ред. бр. AII-4/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 6 Одлука о додели уговора 7 Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 3 Обавештење о закљученом уговору 4 Обавештење о закљученом уговору 5 Обавештење о закљученом уговору 6

Aмбалажа за медицински отпад, ЈН ред. бр. AI-11/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документацијe 3 Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 6 Одлука о додели уговора 7 Одлука о додели уговора 8 Одлука о додели уговора 9 Одлука о додели уговора 12 Одлука о додели уговора 16 Одлука о додели уговора 17 Одлука о обустави партија 11 Одлука о обустави партија 13 Одлука о измени одлуке о додели уговора – партија 3 Одлука о измени одлуке о додели уговора – партија 9 Обавештење о закљученом уговору 3 Oбавештење о закљученом уговору 8 Обавештење о закљученом уговору 9 Обавештење о закљученом уговору 16 Обавештење о закљученом уговору 5 Обавештење о закљученом уговору 6 Обавештење о закљученом уговору 7 Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 4 Обавештење о закљученом уговору 12 Обавештење о закљученом уговору 17 Обавештење о закључ еном уговору санитетски партија 2 Обавештење о обустави поступка 11 Обавештење о обустави поступка 13

Набавка штампаног материјала, ЈН ред. бр. АI-4/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка материјала за одржавање хигијене обликован по партијама, ЈН ред. бр. AI-10

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Obavestenje o zakljucenom ugovoru higijena partija 1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru higijena partija 2

Набавка горива-енергенти обликовани по партијама, ЈН ред. бр. АI-2/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Одлука о додели уговора - партија 3 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, партија број 14, 15 и 20, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора - партија 14 Одлука о додели уговора - партија 15 Одлука о додели уговора - партија 20 Oбавештење о закљученом уговору - партија 14 Oбавештење о закљученом уговору - партија 15 Oбавештење о закљученом уговору - партија 20

Услуге одржавања медицинских и немедицинских програма обликовано по партијама; Партија број 3 – одржавање програма за обрачун зарада и осталих личних примања

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 3 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3

Осигурање имовине и лица обликовано по партијама и то: Партија 1. - Осигурање имовине, Партија 2. – Осигурање лица

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Лабораторијски потрошни материјал обликован по партијама, ЈНМВ бр. AI-6/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 3 Одлука о додели уговора - партија 4 Одлука о додели уговора - партија 5 Одлука о додели уговора - партија 6 Одлука о додели уговора - партија 7 Одлука о додели уговора - партија 8 Одлука о додели уговора - партија 9 Одлука о додели уговора - партија 11 Oбавештење о закљученом уговору - партија 9 Oбавештење о закљученом уговору - партија 11

Набавка медицинске опреме обликована по партијама, ЈНМВ бр. AI-1/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Технички потрошни материјал за одржавање зграде и опреме обликован по партијама, ЈНМВ бр. АI-12/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Одлука о додели уговора - партија 3 Одлука о додели уговора - партија 4 Одлука о додели уговора - партија 5 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 4 Oбавештење о закљученом уговору - партија 5 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликовано по партијама, ЈН. ред. бр. АII-4

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора - партија 8 Одлука о додели уговора - партија 9 Одлука о додели уговора - партија 10 Одлука о додели уговора - партија 11 Одлука о додели уговора - партија 12 Одлука о додели уговора - партија 13 Одлука о додели уговора - партија 14 Одлука о додели уговора - партија 15 Oбавештење о закљученом уговору - партија 8 Oбавештење о закљученом уговору - партија 9 Oбавештење о закљученом уговору - партија 12 Oбавештење о закљученом уговору - партија 11 Oбавештење о закљученом уговору - партија 13 Oбавештење о закљученом уговору - партија 15 Oбавештење о закљученом уговору - партија 10 Oбавештење о закљученом уговору - партија 14

Јавна набавка ултразвучног апарата, JN broj AI-1-1/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Продужење рока Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Компијутерске услуге - одржавање медицинских и немедицинских програма oblikovana po partijama AII-3/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Хелијант Одлука о додели уговора Монео Oбавештење о закљученом уговору

Лекови - ампулирана терапија обликовани по партијама - лекови са листе "Д", ЈН ред. бр. АI-8/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Канцелариски материјал обликован по партијама JN AI-3/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Лабораторијски потрошни материјал JN AI-6/2019, партија број 10

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 10 Oбавештење о закљученом уговору - партија 10

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, партија број 18 и 19, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 18 Одлука о додели уговора - партија 19 Oбавештење о закљученом уговору - партија 18 Oбавештење о закљученом уговору - партија 19