Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд

Служба за стоматолошку здравствену заштиту:

Начелник службе : Др Даниела Јокић, спец. дечје и превентивне стоматологије

Главна сестра службе : Нада Мијаиловић, стоматолошка сестра

Контакт телефони:
Предшколско 3041 478
Школско зубно и ортопедија вилица 3041 494, 3041 496,
3041 495, 3041 507
Пародонтологија 3041 554
Болести зуба 3041 503

Радно време: 7-20 часова радним даном.

Дежурство: Суботом од 8 до 18 часова

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља Не ради

Служба за стоматолошку здравствену заштиту – Огранак Миријево:

Радно време: 7-20 часова радним даном.

Контакт телефони:

Одговорна сестра 069 8231 479

Предшколско 3402 743

Школско 3402 769

Конзерватива 3402 744

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља Не ради

Стоматолошка служба

Почеци стоматолошке здравствене заштите на Звездари сежу у 1954. када се на другом спрату В Дома народног здравља налазила скромно урађена зубна служба, која је потом 1971. године усељен а у добро архитектонски и функционално пројектован простор новоизграђеног Дома здравља. Данас је то модерна служба која је у стању да својим просторним и функционалним капацитетима, као и новом, савременом опремом и материјалима задовољи потребе различитих популационих и специфичних група корисника. Лоцирана је на три пункта: у седишту Дома здравља Звездара, у Олге Јовановић 11 и у огранку Миријево у Матице Српске 45а и у Малом Мокром Лугу Босанска 20.

У Служби ради тим од укупно 76 запослених, од чега (12 доктора стоматологије, 7 специјалиста превентивне и дечије стоматологије, 3 специјалиста ортопедије вилица, 1 специјалиста стоматолошке протетике, 1 специјалиста оралне хирургије, 1 специјалиста пародонтологије, 1 специјалиста за болести зуба са ендодонцијом), 1 доктор на специјализацији, 34 стоматолошке сестре, 3 рендген техничара, 11 зубних техничара и 1 административни радник.

Целокупна превентивна и дијагностичко-терапијска делатност стоматолошке службе одвија се у оквиру одељења и одсека:

Одељење за дечију и превентивну стоматологију;

Одељење ортопедије вилица

Одељење опште стоматологије

Одељење стоматолошке протетике

Одсек оралне хирургије

Одсек пародонтологије

Одсек болести зуба са ендодонцијом

Одсек радиолошке дијагностике

Програмом превентивне стоматолошке здравствене заштите, у форми стоматолошких систематских и контролних прегледа и здравствено васпитних услуга, чије комплетне трошкове, осим процедура у случају лечења компликација каријеса и повреда уста и зуба, према усвојеној стратегији Министарства здравља РС, сноси Републички фонд здравственог осигурања, обухваћене су следеће популационе и специфичне групе становништва:

Одојчад 2 месеца до 1 године

Труднице II и III триместру

Мала деца од 2 до 4 године

Деца пред упис у школу

Деца школског узраста до завршетка школовања

У стоматолошкој дијагностици и терапији пружају се:

Превентивни, циљани и специјалистички прегледи стоматолога

Терапија зуба - уклањање наслага, заливање фисура, апликација лека, лечење каријеса

Ортодонтска терапија - израда и анализа студијског модела, покретни ортодонтски апарати

Реадаптација и репаратура ортодонтског апарата

Терапија пародонцијума - уклањање каменца, обрада пародонталног џепа

Хируршка терапија - вађење зуба, уклањање циста, ресекција зуба

Протетска терапија - израда парцијалних протеза, репаратуре

Разне ургентне стоматолошке услуге и друго