Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце:

Начелник службе: др Милан Гулан, спец.педијатрије

Tелефон: 3041 474

Главна сестра службе: Весна Михајлов, виша медицинска сестра

Школски диспанзер: 3041 481

Tелефон за заказивање: 3041 483 и 3041 561

Радно време: Радним даном 7-13:30 часова и 13:30 до 20 часова

Пауза: 9:30-10:00 и 15:30 до 16:00 часова

Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова у централној згради Олге Јовановић 11

Систематски преглед деце за упис у први разред основне школе код оториноларинголога и офталмолога можете заказати на телефон: 011 3041 416 радним данима од 8-13 h

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља 8.00 - 18.00

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце – Огранак Миријево:

Одговорни лекар: др Слађана Ромић спец.педијатрије

Телефон: 011 3402 722

Одговорна сестра: Јована Букурецки

Телефон: 011 3402 722

Предшколски диспанзер: 3402 730

Школски диспанзер: 3402 722

Развојно саветовалиште (логопед, психолог): 3402 723

Радно време: Радним даном 7-13:30 часова и 13:30 до 20 часова

Пауза: 9:30-10:00 и 15:30 до 16:00 часова

Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова Школски диспанзер Огранак Миријево

Ово је наше

Радно време

Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља 8.00 - 18.00
a

Служба пружа здравствену заштиту за око 47000 одојчади, мале деце и деце школског узраста до навршене 18. године живота на територији општине Звездара, и то у оквиру 3 одељења: за здравствену заштиту деце, школске деце и развојног саветовалишта.

a

У служби ради укупно 68 здравствених радника и 7 сарадника: 24 лекара специјалиста педијатрије и 4 лекара опште медицине са курсом из социјалне педијатрије, као и 40 медицинских сестара (7 са вишом и 33 са средњом стручном спремом).

a

Одељење за здравствену заштиту деце:

Све услуге за приближно 10000 деце узраста до 6 година пружају се на 3 пункта: у седишту Дома здравља, огранку Ново Миријево и здравственој станици у Малом Мокром Лугу.

Програм превентивне делатности обухвата

 • Систематске прегледе новорођенчади до 1 године.
 • Систематске/контролне прегледе мале деце до 6 година.
 • Лекарске прегледе пре упућивања у установу за колективни боравак.
 • Спровођење имунизације по календару вакцинације.
 • Праћење раста и развоја деце и здравствено васпитање.

Дијагностичко-терапијска делатност

 • Први и поновни прегледи деце ради лечења.
 • Посете ради допунске дијагностике и лечења.
 • Пружање разних дијагностичко-терапијских услуга

Одељење за здравствену заштиту школске деце

Стручни тим одељења своје услуге пружа за око 17000 деце основног и средњошколског узраста у централном објекту и огранку у насељу Ново Миријево.

Превентивни садржаји

 • Систематски/контролни прегледи школске деце и омладине
 • Лекарски прегледи пре упућивања у установе за колективни смештај
 • Спровођење имунизације/вакцинације

Дијагностика и терапија

Дијагностика и терапија обухватају:

 • Прве и поновне прегледе школске деце ради лечења.
 • Сет дијагностичко-терапијских услуга.

Одељење развојног саветовалишта

Основано још далеке 1980.године међу првима у нашој земљи са својим тимом стручњака (лекар специјалиста педијатрије, медицинска сестра, психолог, социјални радник и дефектолози), спроводи широку лепезу специфичних услуга:

 • Чешћа контрола деце рођене са ризиком.
 • Рано откривање поремећаја у развоју психомоторике.
 • Пружање помоћи деци са емоционалним поремећајима
 • Подршка деци са проблемима понашања и сметњама у говору