Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Саветовалиште

Програм „Психофизичка припрема трудница за порођај“

Помоћ већ више од 15 година врло успешно примењиваног начина рада усаглашеног са стручно-методолошким упутством за спровођење мера и поступака здравствене заштите жена, деце и омладине, програм психофизичке припреме трудница за порођај успешно је реализован у оквиру рада гинеколошке службе. У организованом спровођењу програма телесних вежби и теоретских часова из нормалне физиологије трудноће и порођаја, у анализираном периоду учествовао је претходно едукован тим – бабице Марица Ђорђевић и Снежана Петровић. Комбинацијом учења о природном порођају, укидању старих и стварању нових услова рефлексних веза и позитивних представа о чину порођаја, применом вежби прилагођеним гестацијској старости, као и учењем активног диригованог дисања односно релаксације група мишића, труднице су припремане за све фазе порођаја. Током извођења овог, по много чему врло специфичног програма, непрекидно се тежило остварењу крајњег циља – изградња правилног емоционалног односа према трудноћи, успешно изведен порођај, успостављање лактације, припрема за дојење и формирање позитивног здравог односа између будуће мајке и детета.

Школа за труднице и родитељство

Поштујући стручно-методолошко упутство за спровођење програма здравствене заштите жена, трудница, деце, школске деце и студената и УНИЦЕФ-ов програм „10 корака до успешног дојења“ у Дому здравља Звездара се већ око пет година континуирано и успешно спроводи превентивни програм „Школа за труднице родитељство“. Стручни тим имајући у виду улогу и значај одговорног родитељства у циљу остварења основних циљева програма посебну пажњу посвећује следећим темама:

– Адекватне, јасне и сажете информације у вези са заштитом и унапређењем здравља мајке и детета
– Изградња вештина за доношење одлука важних за одговорно родитељство и успешно планирање породице
– Унапређење квалитета уз повећање обухвата и доступности здравствене заштите мајке и детета у највулнерабилнијем периоду
– Упознавање будућих родитеља и осталих чланова породице са значајем и препорукама о предностима дојења и правилне исхране
одојчади и мале деце – Корисни савети и препоруке у вези са смештајем, хигијеном, негом и стимулисањем раста и развоја деце

Програм је методом рада у малој групи спровођен сваког уторка од 17 до 18 часова у прикладно уређеном здравствено-васпитном амбијенту библиотеке и поливалентне патронаже. Непосредни извршиоци активности су патронажне сестре, а стручни консултанти већ према текућој актуелној тематици, лекари из различитих области медицине – гинеколози, педијатри и стоматолози. У првој недељи радионицу води лекар специјалиста гинекологије, у другој педијатар, затим стоматолог, а у последњој недељи самостално поливалентна патронажна сестра, чији је задатак био да према утврђеној методологији организује групу, остварује контакте са трудницама и подсећа их на унапред договорене састанке, припрема простор у складу са садржајима и темама радионица, обезбеђује адекватна здравственоваспитна средства.

Саветовалиште за младе

Хумани односи међу људима, посебно младима, основа су здравог друштва јер је човек као друштвено биће током целог свог живота упућен на друге људе. Адолесценција која представља једно веома динамично раздобље у којем се одвијају бројни процеси сазревања младе особе у одраслу јединку социјално адаптирану и способну да прихвати животне обавезе и преузме одговорност за своје поступке је уједно и период изузетне осетљивости на различите утицаје ужег и ширег окружења, због чега су млади чешће од других склони непромишљеном излагању ризицима, међу којима су најзаступљенији пушење дувана, конзумирање алкохола, експериментисање са дрогом и рана сексуална активност. Сва досадашња искуства су показала да у примарној превенцији репродуктивног здравља посебно место има здравствено-васпитни рад са младима, а да се теме за које постоји опште интересовање, посебно оне развојно условљене, најрадије расправљају у вршњачким групама. Пошто су садржаји који се обрађују прилично деликатни, целокупан саветовалишни начин рада са младима спровођен је у складу са Програмом за унапређење хуманих односа међу половима и репродуктивног здравља младих, као и стручно-методолошким упутством „Сачувајмо здравље“ уобличеном у форми едукативних радионица кроз које су на Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије прошли тимови наших педијатара и гинеколога. Програмске активности одвијале су се у виду тродневних семинара на којима је реализовано 10 тематски различитих едукативних/креативних радионица: „Упознавање, Ја и моје здравље, Мушки пол – женски пол, Љубав, Одлука, Беба – бити или не бити, Контрацепција, Ризична понашања, Полно преносиве болести и Безбедан секс “. Здравствено-васпитни рад у малој групи одвијао се по дефинисаним фазама. На почетку едукације коришћене су обично различите игрице, чија је основна сврха била загревање чланова групе, најава теме и изградња добре мотивације. Главни део сеансе који је најдуже трајао односио се на разраду саме теме, док је завршна фаза саџала утиске, коментаре и групни закључак, а за опуштање и мотивацију учесника за следећи долазак на групу примењивана је нека занимљива игрица. Апликовањем различитих техника, међу којима је најчешће бирана “групна дискусија“, “разговор у кругу“ и посебно омиљена “играње туђе улоге“ постизана је неопходна динамика и интеракција што већег броја чланова групе. На крају сваког семинара полазници су имали прилику да кроз израду својих групних оригинално осмишљених постера на одабрану тему покажу шта су научили, изразе однос према здравственом проблему и тиме дају свој мали допринос у креирању графичких комуникација. Овај метод, који централно место даје адолесцентима уз уважавање равноправности свих учесника, показао се ефикасним за обрађиване теме и добро је прихваћен од стране младих, који према нашим сазнањима врло радо долазе на едукацију. О њиховој високој мотивацији и заинтересованости за овакав начин подучавања између осталог сведоче и занимљиве духовите поруке са њихових оригинално осмишљених постера и плаката.

Мишљења полазника из књиге утисака:

„…Јако поучно и корисно!!! Свака трудница би требало да посети школицу родитељства!“
„С обзиром на то да сам први пут дошла код вас, утисци су баш позитивни. јако је све поучно и корисно.“
„Мислим да је ова школа родитељства врло корисна и да би у будуће родитељи свакако требало да долазе и да науче или пак прошире своја знанаја.“
„Све што смо чули и сазнали у школи ће нам користити у нези бебе, приликом порођаја и у трудноћи. Свака трудница би требало да посети ову школу. Хвала.“

„Све што сте хтели да знате о дохрани ваше деце од 6 месеци“ популаран је назив занимљиве радионице, која се као фина допуна и подршка конинуирано спроводи у оквиру све популарнијег програма „школе за труднице“. Намењена је пре свега младим мајкама и трудницама којима је пружена могућност да се сваке среде пре подне у времену од 10 до 11 часова у просторијама библиотеке Дома здравља Звездара едукују у вези са низом занимљивих и надасве корисних тема, као што су:

-Хигијена и нега породиље
-Хигијена и нега груди
-Дојење као предност мајчиног млека
-Широко повијање одојчета
-Хигијена и нега одојчета
-Контрацепција
-Исхрана бебе
-Други корисни савети

На основу вођене документације утврђено је да је током 2011. године овим видом едукације тимским радом патронажних сестара обухваћено око 500 родитеља и чланова породице, а успешност реализације програма поред бројева потврђују њихови позитивни коментари.