Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Распоред рада лекара по службама

Служба за здравствену заштиту одраслих становника

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Дежурство – кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Служба за здравствену заштиту радника

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Служба за здравствену заштиту жена

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Дежурство – кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Дежурство – кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Служба за специјалистичко – консултативну делатност

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Дежурство – кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Кликните на линк како бисте погледали и сачували документ

Дежурство – кликните на линк како бисте погледали и сачували документ