Related Posts

Дом здравља Звездара, Олге Јовановић 11, Београд
Title Image

Саветовалиште за дијабетес

Саветовалиште за дијабетес

У централном објекту дома здравља Звездара ул. Олге Јовановић бр. 11 отворено је саветовалиште за дијабетес 9.11.2022. године.

Отворено је Саветовалиште за дијабетес у огранку Миријево 9.11.2022. године.